Can Formiguera

Municipi:Palma
Comarca:Mallorca
Coordenades: 39.566447, 2.650555

Aquest casal està situat en el cap de cantó dels carrers de la Portella número 11 i de can Formiguera, i era el lloc d'estada ciutadà de Ramon Burgues de Saforteza i Fuster (1627-1694), segon comte de Santa Maria de Formiguera, conegut amb el malnom de Comte Mal. En una època d'enfrontaments entres nobles i gent de peu pla, és a dir, entre Canamunts i Canavalls. El comte fou un dels més clars representants de la reacció senyorial del segle XVII, aplicant càstigs injustos i exercint de manera dèspota el seu poder. Per això el poble, o algú en el seu nom, l'equiparà al personatge llegendari del Comte Arnau i li aplicà no només la cançó sinó també la majoria de malifetes adaptades al personatge real illenc.

El primers autors romàntics en tractar el personatge literàriament foren Joan Antoni Safortesa (1839) i Josep Maria Quadrado (1843). Rebé també l'atenció de Ramon Picó i Campamar (1884). Ja en el segle XX, Guillem Colom (Sóller, 1890-1979) dedicà al mite tot un poema èpic de dotze cants, desenvolupant la història i incrustant-la en la geografia concreta de Palma. Així, per exemple, equipara la història del Comte Arnau amb Adalaisa,  l'abadessa de sant Joan, amb la monja Margarida que habita en el convent de Santa Clara i, possiblement, la mina que anava de Montgrony al claustre de sant Joan té en el poema de Colom la correspondència amb la que el comte, imaginàriament, va fer construir entre aquest palau i el convent. Enfront del palau podem llegir un fragment de les memòries de Colom on ens dona detalls sobre la redacció del poema.