Residència d'Emília Sureda

Municipi:Palma
Comarca:Mallorca
Coordenades: 39.570496, 2.645669

Emília Sureda va viure moltes temporades amb la seva germana Faustina, en la casa número 3 del carrer de Sant Gaietà, propietat del seu cunyat, el notari Josep Socias i Gradolí. En record de la seva obra proposem de llegir-hi al davant dos poemes de l'autora, "Ànimes germanes" segurament relacionat amb la compenetració que devia tenir amb sa germana i "Tot passa i se'n va", escrit el febrer de 1902, que mostra el seu estat d'esperit dos anys abans de morir.  Tamé hi escau la lectura de dues elegies amicals que en homenatge, arran de la seva mort, li van dedicar Joan Alcover i Miquel Costa i Llobera.