Pont Vell i muralla

Municipi:Montblanc
Coordenades: 41.380246, 1.161354

Aquest pont es construí al segle XII en el camí ral,sobre el riu Francolí, en fundar-se la vila. La partalta s'ha refet diverses vegades a causa de les riuades, però manté l'estructuraromànica dels pilars-contraforts, cos central i arcs. L'any 1966 es reconstruíl'ull de la banda nord, volat en la Guerra Civil de 1936-39. Just en algun puntdel pont o abans o després de passar-lo amb la vila emmurallada deMontblanc a la vista, podem llegir un fragment de viatge de Josep Vallverdú.També escau llegir-hi el frag-ment d'O rei o res! de LlorençCapdevila (Alpicat, 1969),que descriu el pas deGuillemó del Bordell peraquest pont. Guillemó, jovetreballador del bordell públic,assisteix a un abrandat sermóde fra Vicent Ferrer. Quantorna a casa troba que hanassassinat Serena, una joveprostituta de la qual estavaenamorat, i comença una llar-ga peregrinació que el portafins a Montblanc.