El Micalet

Municipi:València
Comarca:València
Coordenades: 39.475306, -0.375698

El Micalet, o Miquelet, és el nom que rep popularment el campanar de la catedral de València, essent-ne un dels principals símbols. El seu nom és un diminutiu del de la campana principal, Miquel, que amb la fonètica local ha esdevingut Micalet. Durant molts segles, fou anomenat Campanar Nou o Campanar de la Catedral, per diferenciar-lo del Campanar Vell, una torre de planta quadrada i de factura romànica, ubicada al carrer de la Barcella. Va ser començat 1381, tal com resa en una placa col·locada a la base. Inicià l'obra el mestre picapedrer Andreu Julià, fins que el 1396  un terratrèmol va interrompre les obres, encara al primer cos de la torre. El 1402, dirigí l'obra Josep Franch, i el 1414 se n'encarregà Pere Balaguer, constructor també de les torres de Serrans, fins al 1425, en què es donà per acabada la construcció.  Un text de Joan Francesc Mira ens ajudarà a entendre la simbologia popular d'aquest campanar.