Sr. D. Felip Pedrell.

Autor: Joan Maragall i Gorina
Obra: Obres completes 1 [Maragall] (Visions i cants) , 1970

Sr. D. Felip Pedrell.

 

Estimat Mestre: Aquí li envio lo que tinc fet de la segona part del Comte l'Arnau, ja que vostè es digna interessar-s'hi, i fins aplicar-hi el seu art. ; quina glòria per mi! –Això que li envio és lo que se m'ha anat apareixent, perquè aquesta obra se'm va fent tota sola sense que la voluntat o el propòsit hi intervingui per res. Va fent-se en mi sense pla: quasi puc dir que ja no sé com començava ni sé com acabarà, ni si l'acabaré jo, ni res. De tant en tant se m'apareixen els personatges, parlen, i jo els escolto, i apunto lo que diuen, i després se'n van, i no hi penso més fins que tornen l'hora menys pensada... i així; jo no hi puc res. Tornaran demà, avui mateix? No tornaran més? No ho sé. ¿Ja s'hi ha pensat bé, vostè, en lligar-se a una producció d'aquesta mena? No deixa d'ésser ben singular (i pel meu gust li confesso, atractiu, misteriós) veure un músic i un poeta encantats en una aparició intermitent i que en compte de dominar-la es deixen dur per ella, com obedients a un misteriós etesi. En fi, sia com vulgui, si a vostè li sembla que lo que li envio va seguint bé, anem fent, i veiam que en sortirà. Jo considero una gran sort que vostè hagi posat afecte an aquesta obra. Déu vulgui que lo que avui li envio no el descoratgi.