Què ha passat amb l'Agrupació Catalanista del Vendrell...

Autor: Àngel Guimerà i Jorge
Obra: Obres completes II , 1978

Barcelona, 8 març 1900

Estimat Ramon:

¿Què ha passat amb l'Agrupació Catalanista del Vendrell, que m'acaben de dir que s'ha dissolt?

Desitjaria que me'n donessis notícies. A veure si és que es tracta de netejar-la d'elements estranys a les nostres idees de tota la vida, fent-ne altra entitat més resolta que comprengui el catalanisme amb tota sa puresa encara que sigui en menys número.

Tu hi pots fer molt en aquest sentit, perquè no pot ser que vulguis deixar al Vendrell, d'a on ets fill, i d'a on quasi en sóc fill jo, sense una agrupació catalanista, i molt menys si es tractava de substituir-la per altra agrupació amb esperit de discòrdia...

Com te dic, t'agrairé que me n'enteris.

Sempre ton amic de la infantesa i ton company sempre del catalanisme més radical, l'intransigent, que així tant tu com jo l'hem sentit sempre,

 

Àngel Guimerà


Sobretot, Jaume, guardem-nos de que els anys no refredin el nostre entusiasme per Catalunya; no siguem mai vells d'ànima. Avant i fora, per aquesta terra.