Per la Lola (fragment)

Autor: Joan Maragall i Gorina
Obra: Obres completes. Obra catalana [Maragall] , 1970

Per la Lola (fragment)

IX

De tant temps que no et sentia,
veu, veueta del Montseny,
gairebé no et coneixia.
Mes aixís que et sento dir
d'aquests plans i soledat,
la memòria m'ha tornat
d'aquell dia tan bonic,
quan me'n vaig anar amb l'amic
Pijoan costes avall
i tu et vares quedar dreta
—te'n recordes?— en un pla
prop d'una casa molt vella.
L'Arciset també era allà.
Quina tarda que era aquella!
Pro me'n vaig haver d'anar.
Jo aquí baix i tu aquí dalt,
cadascú ha anat fent sa vida.
La teva és la que més val.
Veus més cel i tens més sol
i vius més a poc a poc,
tens cada fruita a son temps
i cada cosa a son lloc.
Aquí tot va per extrems,
tot... o massa, o massa poc.