Oberta l'esclusa i tancades...

Autor: Pere Coromines i Montanya
Obra: Tomàs de Bajalta i Jardins de Sant Pol (Obres Completes) , 1972

Oberta l'esclusa i tancades, un cop foren a dins, les portes, baixaren al nivell del corrent i eixiren a la plana, ara estesa i majestuosa com una mar, amb el tro de l'Assut a les espatlles i al fons Tivenys, d'on es lleva en línia vertical, esperançadora entre el fatic de tantes i tantes imatges ajagudes, el gentil campanar en la conca cada vegada més gran de l'Ebre, limitada per alts i ben arbrats turons i darrera d'ells la Serra de Car­dó, d'on arrenca la Fullola i fuig el Coll de l'Alba.

El Nap, que no tenia pressa a arribar a Tortosa abans del crepuscle, moltes vegades deixava estar el llagut a la creu mentre els seus homes, fora els rems de les escalameres, apariaven les veles i les cordes, o es recollien a la sama a menjar un bocí. El Moro, destacant-se immòbil damunt la nau, per la desmesura de la còrpora, envist la reduïda silueta del llagut, donava al conjunt l'aspecte d'una caricatura fantàstica. Més avall de la peixera de Xerta, el riu fa una gran girada i es desplega en la immensa pla­na d'Aldover. Dels marges fangosos, on el llac fa timba, fins a les penyes terroses de Berrugat, munta una punyent malenconia.