Mort d'en Jaume d'Urgell (fragment)

Autor: Àngel Guimerà i Jorge
Obra: Obres completes II , 1978

Mort d'en Jaume d'Urgell (fragment)

Talment com en Ferran lo jorn tristíssim

que vaig caure a sos peus davant ma esposa.

Bé us conec, los he dit: duien l'estampa

de l'intrús castellà damunt del rostre.

Com les mans se m'aturen? ¿Com no salten

al coll estenallant-vos i us afoguen

i arrencant-vos la llengua us bufetegen

de dret i de través amb sa carn llorda?

Miserables, veniu! Aquí, en la terra

on los cucs s'arrosseguen, vos pertoca

caure humiliats! Jo sóc de Catalunya,

d'Aragó, de València, de Mallorca...,

jo sóc l'únic senyor per mon llinatge,

lo vostre pare un lladre de corones!

I, en sentir-ho els fantasmes, en ses destres

s'agitaven les flames tremoloses.

L'un m'ha dit acostant-se, encès per l'ira:

Vil ets i català! Mes jo en lo rostre

li he escopit. Té, és per tu: tota una raça

per la boca d'un vell és qui us afronta.

Ah! Tots tres s'abocaren com a feres

al meu damunt, llançaren les antorxes,

i sentir m'ha semblat en les entranyes

com lo fred d'un punyal. Aquella porta

s'ha obert per dar-los pas; i s'extingiren

les tres flames per terra, i en la fosca

m'he cregut que em moria!... Ah, Déu, somniava,

i al fi m'he despertat com altres voltes.