La sardana (Argentona)

Autor: Joan Maragall i Gorina
Obra: Poesia completa , 2010

La sardana

 

I

 

La sardana és la dansa més bella

de totes les danses que es fan i es desfan;

és la mòbil magnífica anella

que, amb pausa i amb mida, va lenta oscil·lant.

Ja es decanta a l'esquerra i vacil·la;

ja volta altra volta a la dreta dubtant,

i se'n torna i retorna intranquil·la

com mal orientada l'agulla d'imant.

Fixa's un punt i es detura com ella...

Del contrapunt arrencant-se novella,

de nou va voltant:

la sardana és la dansa més bella

de totes les danses que es fan i es desfan.

 

II

 

Els fadrins, com guerrers que fan via,

ardits la puntegen; les verges no tant;

mes, devots d'una santa harmonia,

tots van els compassos i els passos comptant.

Sacerdots els diríeu d'un culte

que en mística dansa se'n venen i van,

emportats per el símbol oculte

de l'ampla rodona que els va agermanant.

Si el contrapunt el bell ritme li estrella,

para's, suspesa de tal meravella...

El ritme tornant,

la sardana és la dansa més bella

de totes les danses que es fan i es desfan.

 

III

 

El botó d'eixa roda, ¿quin era

que amb tal simetria l'anava centrant?

¿Quina mà venjativa i severa

buidava la nina d'aquest ull gegant?

Potser un temps, al bell mig, s'hi apilaven

les garbes polsoses del blat rossejant,

i els suats segadors festejaven

la pròdiga Ceres saltant i ballant...

Del contrapunt la vagant cantarella

sembla estrafeta passada d'aucella

que canta volant:

la sardana és la dansa més bella

de totes les danses que es fan i es desfan.

 

IV

 

No és la dansa lasciva, la innoble,

els uns parells d'altres desaparellant;

és la dansa sencera d'un poble

que estima i avança donant-se les mans.

La garlanda suaument se deslliga

desfent-se, s'eixampla, esvaint-se al voltant;

cada mà, tot deixant a l'amiga,

li sembla prometre que ja hi tornaran.

¡Ja hi tornaran de parella en parella!

¡Tota ma pàtria cabrà en eixa anellà,

i els pobles diran:

la sardana és la dansa més bella

de totes les danses que es fan i es desfan!