La meva ciutat

Autor: Àngel Guimerà i Jorge
Obra: Obres completes II , 1978

La meva ciutat

Te voltaven les muralles
quan vaig entrar al teu clos,
i de la pólvora encara
se sentia la fortor.

Quants cops, estimada meva,
has bregat a sang i foc
per desfer-te les cadenes
reblades per malfactors [...]

Mes el temps ha fet sa via
i les muralles no hi són,
i ma ciutat benvolguda
s'ha estès sobre plans i monts;

i on se flairava la pólvora
s'hi senten perfums de flors,
que es diu que la gent és bona
i que la pau és pertot. [...]