La Gràcia que fa divuit de l'Empordà...

Autor: Pere Coromines i Montanya
Obra: Les gràcies de l'Empordà , 1972

La Gràcia que fa divuit de l'Empordà és el mosaic que representa el sacrifici d'Ifigènia. Per entre mig de les vinyes enristrades cap a tramuntana arribeu a la barraca que tanca el delicat tresor. L'harmonia dels colors, la disòsició i el moviment de les figures, la varietat de sentiments que s'hi expressen amb un art que commou, el realisme del dibuix, l'estilització dels elements decoratius, i fins la representació espiritual de la devesa caçadora del cervo, i del poeta diví amb la seva lira, us deixen que no teniu cor per a sentir i ulls per a contemplar. L'home que està a la dreta d'Ifigènia és ben verament d'un art exquisit. Quan us en torneu cap a l'Escala amb el regust de la impressió que acabeu de fruir, la imaginació es posa damunt de les ares d'Empòrias i li sembla que les runes es lleven i que els foceus vetllen encara damuntles muralles gregues de la ciutat.