En Puig i Ferreter vingué a casa...

Autor: Joan Maragall i Gorina
Obra: Obres completes 1 [Maragall] (Visions i cants) , 1970

En Puig i Ferreter vingué a casa. És un xicot d'un aire pagès (si no fossin els cabells un xic llargs) afrancesat. A la cuenta estava com de jove de companyia i professor d'espanyol a casa d'uns senyors del camp, prop de Dijon, Altrament, la seva vida no me l'explicà gaire. Però sembla que amb el noi de la casa corrien molt pel país i passaven a París alguna temporada.

I en aquests temps fou quan ha escrit. Sembla retret i temorós; parla poc, baix, amb una certa cantarella i vacil·lació, i amb marcat accent de Lleida. Sembla també un xic atuït per l'èxit, sobretot de la Dama alegre, que enca­ra no he vist, però tothom me'n dóna una impressió de fortalesa. Diu que el seu més gran desig és anar-se'n lluny a França (no a París) i des d'allí enviar lo que escriga, sense haver de posar-se en contacte amb l'èxit. Sembla que duu vida intensa a dintre i que sap lo que es fa. Els seus amors literaris són Shakespeare, Goethe, Ibsen... Em sembla que ja li he dit tot lo que en sé. En resum, crec que es algú.