Empòrias la grega

Autor: Pere Coromines i Montanya
Obra: Les gràcies de l'Empordà , 1972

Empòrias la grega

 

La quarta Gràcia de l'Empordà, que li dóna la glòria del més noble llinatge, és Empòrias la grega, per on la sang i la cultura de Fòcida devingueren la sal de la nació Indiketa. Ja en temps de Titus Livi les tres ciutats tancades a dins del clos de les muralles, la grega, la dels fills del país i la romana, que hi fundà Cèsar, no eren més que una sola metròpoli que escampava terres endins la civilització mediterrània. Quan els normands acabaren la destrucció de la ciutat, aquesta havia ja emmotllat per sempre l'estructura espiritual d'un poble. (...) Mentres que avui encara, regirant la terra, es troben les muralles i han pogut redreçar-se les columnes dels porxos i les ares dels temples, grises de les darreres cendres, i les estàtues dels déus. Com ho diria? No sols es troben àmfores en la mar i pedres paganes en les creus, màquines de guerra i mosaics i sepulcres i joies d'or i fins els cubículs de les cortesanes davall les sorres del golf, mes us dic ben verament que, si avui podíem cavar en l'ànima d'un empordanès, hi trobaríem relíquies sentimentals que li pervenen de la Grècia i de la Roma antigues.