El temple que naix (fragment)

Autor: Joan Maragall i Gorina
Obra: Obres completes 1 [Maragall] (Visions i cants) , 1970

El temple que naix (fragment)


El temple naixent ja té un portal: no té porta ni teulada, però ja té un portal que mira cap als barris dels treballadors. No pot encara aixoplugar, però ja en fa l'acció; ja convida a entrar, i això que tampoc té encara dos. No hi fa res. Tot just naix, i ja convida. Convida les generacions presents a comunió amb les generacions que han de venir, amb les que han d'omplir les futures naus de futures oracions.

Com seran les naus? ¿com seran les oracions? ¿quin son tindran els cants en la grandiosa caixa de pedra? Qui sap!... Però el temple ja convida, segur de la comunió amb aquella fe més alta. Convida el portal, guaitant cap al barri dels treballadors.

Aquest portal és meravellós. No és pas arquitectura, és poesia: vol parlar. No sembla pas una construcció dels homes. Sembla la terra mateixa, la pedra, esforçant-se en perdre la seva inèrcia i volent i començant ja a significar, a do­nar confosament imatges, figures o semblances del cel i de la terra, amb una mena de barboteig de pedra.

És un barboteig de pedra volent dir: Nadal. Allí les bèsties més humils de la terra, amb els àngels del cel, i amb el ramatge dels boscos, i amb la tosca de les grutes més profundes, i els símbols rústics de les idees més altes forcegen per vèncer i desembarassar-se de la penya on dormien sense forma, i la vencen i es configuren i apareixen cantant la Creació com un acte d'eterna renovació, com un Nadal etern. Des de les pesades tortugues que amb prou feines se desta­quen de terra com mig aixafades sota el pes que aguanten de tot, fins a les místiques palmes triomfants en l'altura, tot sembla que contempli al Jesús, a l'infant que acaba de nàixer, a l'etern Infant que naix sempre.

Així s'aixeca el portal de Nadal, guaitant cap al barri dels treballadors. Al damunt seu i més enllà no hi ha res acabat encara: el cel blau, els camps, el sol, el vent i els aucells coronant amb l'alegria de llurs cants i de llurs vols la lenta formació del temple.