Diades d'amor

Autor: Joan Maragall i Gorina
Obra: Poesia completa , 2010

Diades d'amor

Tot l'estiu l'he enyorada dintre el cor,

i ara l'han vista els ulls que resplendia

amb el novell infant ja al braç, i fort.

L'he vista molt lluny a ple migdia:

ella alçava l'infant davant del sol

i el besava en la llum que els revestia.