Al rampeu de Montjuïc...

Autor: Àngel Guimerà i Jorge
Obra: Obres completes II , 1978

Al rampeu de Montjuïc
m'he bastit la sepultura:
aixís un dia els canons
estremiran mes despulles
aclamant la llibertat
de la mare Catalunya.