E com la dita ciutat hac presa e poblà-la tota de catalans...


Obra:Crònica I (p. 42-43)
Indret:Castell
Municipi:Guardamar
Comarca:Baix Segura

testing image

17

 

E com la dita ciutat hac presa e poblà-la tota de catalans, e així mateix Oriola e Elx e Guardamar e Alacant, Cartagènia e en los altres llocs; si que siats certs que tots aquells qui en la dita ciutat de Múrcia e en los davant dits llocs són, són vers catalans e parlen de bell catalanesc del món; e són tots bons d'armes e de tots fets. E pot hom dir que aquell és dels gracioses regnes del món: que en veritat vos dic que entre tot lo món jo ne altre no pot saber que dues províncies sien mellors ne pus gracioses  de totes coses com són lo regne de València e el regne de Múrcia.