En record d'aquella muralla esquifida...


Autor:Gaziel

testing image

En record d'aquella muralla esquifida, a la Rambla Vidal d'avui (que abans en dèiem carrer dels Arbres, pels bells plàtans que l'ombrejaven), el tros tocant al Passeig de Mar era conegut, encara no fa gaires anys, pel Portal del peix, perquè per allí l'entraven els pescadors venint de la mar a la matinada, i allí mateix el venien, en uns taulells postissos, amb les paneres i les balances que feien mercat. Com que les peixateres s'eixugaven i escorrien les mans a l'escorça dels arbres, aquests en quedaven untats i, un cop la venda acabada i emportats els entriquells, en aquell cap de Rambla hi restava, surant, una misteriosa i pèrfida ferum d'escata.