Els erudits ens han donat una idea...


Municipi:Ripoll
Comarca:Ripollès

testing image

Els erudits ens han donat una idea de la biblioteca del monestir. Durant la seva impressionant duració —més d'un mil·leni—  passà per tota classe de situacions, algunes, com ja és de suposar, molt delicades. Les més tràgiques de totes foren la depredació i la destrucció ocorregudes l'any 1835. Els manuscrits i llibres de la seva biblioteca, foren llavors —a part dels que desaparegueren— dispersats. N'hi ha a l'Arxiu de la Corona d'Aragó i a la Biblioteca Nacional de París i a la Biblioteca del Vaticà. A principis d'aquest segle, un erudit austríac, el doctor Rudolf Beer, vingué a estudiar els manuscrits medievals espanyols, però havent-se adonat del fons de Ripoll hi dedicà un estudi especial, que publicà a Viena el 1907-1908. Arribà a la conclusió següent: «Cap biblioteca espanyola coetània no pot posar-se al costat de la del monestir de Ripoll — exceptuant potser la de l'església catedral de Toledo, tot i que, sobre el seu contingut en el segle XI no tenim cap prova documental. Fora d'Espanya, en aquella època, només algunes poques biblioteques conventuals i encara les més famoses, com Bobbio, Saint-Gall, Reichenau superaven, en nombre de manuscrits la llibreria de Ripoll... Ri­poll fou una cultura — una llum — la més forta d'aquest país en la densa obscuritat de l'alta Edat Mitjana, una resplendor en les tenebres de l'any 1000.