De la part antiga i artística de l'històric cenobi...


Municipi:Camprodon
Comarca:Ripollès

testing image

De la part antiga i artística de l'històric cenobi en queda tan  sols la iglésia, que jeia en estat de ruïna i abandonament i fa pocs anys i qual restauració, començada amb molta empenta, ha quedat a mig fer, malmenant-se de  dia en dia lo que s'havia reconstruït. És un monument notable i digne d'estima, obra dels segles X o XI, de pur estil romànic i de gran  correcció de ratlles arquitectòniques, de majestuosa severitat i bella senzillesa de detalls. Afecta la forma de la creu  llatina, per més que en son origen tindria, segons parer de persones facultatives, la de la creu grega, havent-se prolongat el braç inferior, sens dubte per a engrandir el temple. Els ­tres braços superiors tenen 1'arc de volta de mig punt més primitiu que l'arc apuntat que té'l braç inferior. A 1'allargar la iglésia se traslladaria també, al punt a on avui se troba, la sen­zilla i elegant porta d'entrada, de la pròpia època que els bra­ços superiors. Lo que dóna més esveltesa a l'edifici és la torra quadrada de dos cossos, amb airoses obertures, sostinguda sobre altre cos vuitavat que descansa esveltament sobre el quadrat creuer. Els absis són cinc, també quadrats: tres en la part superior, dels quals el cen­tral, corresponent a l'altar major, és més gran que els altres; els dos restants se troben als extrems dels braços del creuer. La volta de la iglésia, que estava oberta i esfondrada, està actualment recoberta havent-se assegurat i reforçat els murs, mes com que hi manca el taulat tornarà a malmenar-se de mica en mica si no es continua la restauració. La torra que havia sigut netejada d'herbes i arrels torna a estar rublerta de vegetació que si bé hi dóna pintoresc i poètic aspecte acabarà per partir-la de dalt a baix. El claustre i la part del monestir ocupada actualment per l'hospital i escola de les monges, són relativament moderns, obra dels últims segles i sense interès artístic.