Dilluns, a dotze de juliol, los de la força d'Elna...


Obra:Crònica (p. 119-120)
Municipi:Elna
Comarca:Rosselló

testing image

160. Dilluns, a dotze de juliol, los de la força d'Elna se reteren, ço és de la vila d'amunt, vers hora de tèrcia. E nós trametem-hi los alguatzirs e alguns de nostre Consell, e tengren a presó mossèn Roger de Ravenac, qui era capità, e els altres, segons que dit és. E lleixaren-ne anar los de la senyoria del rei de França. E après En Felip de Castre, ab companya de cavall, mes la nostra senyera en lo cloquer de la seu d'Elna sus ait. E totes les gents, hòmens e fembres, eixiren e vengren a la tenda nostra a besar-nos los peus e les mans. Aquest dia don Pedro d'Eixèrica continuà lo tractament per En Jacme de Mallorques; e, finalment, nós donam lo poder ab lletra nostra que ell pogués dar salvament de vida e de membres e presó a En Jacme de Mallorques, si es metia soltament en nostre poder ab totes les terres e llocs de Rosselló e de Cerdanya, e prometem que ens hauriem mísericordiosament vers ell.

 

160. Dilluns, a dotze de juliol, els de la força d'Elna es rendiren, això és de la vila d'amunt, vers hora de tèrcia. I nós trametem-hi els algutzirs i alguns de nostre Consell, i posaren a presó mossèn Roger de Ravenac, qui era capità, i els altres, segons que dit és. I deixaren-ne anar els de la senyoria del rei de França. I desprès En Felip de Castre, amb companyia de cavall, posà la nostra senyera en el cloquer de la seu d'Elna dalt de tot. I totes les gents, homes i dones, eixiren i vingueren a la tenda nostra a besar-nos els peus i les mans. Aquest dia don Pedro d'Eixèrica continuà el tractament per En Jaume de Mallorca; i, finalment, nós donàrem el poder amb lletra nostra que ell pogués dar salvament de vida i de membres i presó a En Jaume de Mallorca, si es metia voluntariament en nostre poder amb totes les terres i llocs de Rosselló i de Cerdanya, i prometérem que tindríem misericòrdia  d'ell.