Tomàs contestà que, com a dedicar-se...


Obra:Llibre de cavalleries (p. 17)

testing image

Tomàs contestà que, com a dedicar-se, es dedicava a ben poca cosa. Llegia, feia esport, li agradaven les dames i la historia. Tenia una gran casa pairal a Banyoles, a Catalunya, amb mitja dotzena de gossos de raça. Havia obtingut, també, el títol d'enginyer industrial, com era costum en la família. Estava, això no obstant, cridat a una gran aventura.