Les vuit del vespre...


Municipi:Terrassa

Aquesta plaça fou construïda en un descampat prop de les fàbriques en la zona de Terrassa que, durant el segle XX, va créixer cap al riu. Bartra hi situa l'escena inicial de la Rapsòdia de Garí i també s'hi refereix en el poema «Pa i vi» i en un fragment de El gos geomètric. A tall d'anècdota, cal explicar que les campanes de l'església que presideix la plaça varen ésser batejades amb els noms d'Anna i Agustí en honor dels dos escriptors. En aquest ambient de raval i d'indústries, també podrem llegir dos poemes de Feliu Formosa, que vivia molt a prop, a la carretera de Montcada, i que també va convertir aquests indrets ravalers en un dels seus espais poètics.

testing image

Les vuit del vespre

Era gran un exili en la certesa

Agustí Bartra

S'alça el marge saulós rere la fàbrica.
Una figura negra s'hi aboca.
Entre el descobridor i l'al·lucinat,
se situa la tria del mot just.
Dues naus amb teulada d'uralita.
La tasca no s'atura, i serà breu
aquesta nova intensitat final.
Alguns fanals s'encenen abans d'hora.
Era gran un exili en la certesa
de saber que el demà és tan problemàtic.