La deixa del geni grec (fragment)


Obra:La deixa del geni grec (p. 396)
Municipi:Capdepera
Comarca:Mallorca

testing image

La deixa del geni grec (fragment)

 

En mig d'aquella sala sorgia un gran altar

sens ídol ni altre emblema, trossam d'estalagmita

sagrat al déu incògnit. Aquella era la fita

a on s'encaminava la llarga processó.

Allà davant caigueren en muda adoració

los sacerdots i sagues; llavores Nuredduna,

d'un ram de flors que duia, collides a la lluna,

ne féu una corona i en coronà el catiu

per víctima sagrada, segons la llei prescriu

del déu ocult. Un calze després li donà a beure

de poderós narcòtic, que fa dormir i creure

visions consoladores, calmant el patiment.

Begué Melesigeni com qui a tot consent,

rendit a l'infortuni fatal, i res espera...

Llavors l'encadenaren a l'ara, de manera

que no se'n pogués moure, i, havent-lo assegurat,

deixaren-lo, amb la lira suspesa a son costat.