La de Banyoles


Obra:Poemes llargs. Teatre (p. 307-308)
Municipi:Banyoles

testing image

La de Banyoles

 

Tota la nit he filat

vora l'estany de Banyoles,

al cantar del rossinyol,

al refilar de les goges.

Mon fil era d'or,

d'argent la filosa;

los boscos veïns

m'han pres per l'aurora.

 


Per debanar lo meu fil

tinc belles debanadores:

les muntanyes de Begur,

les de Begur i Armen-roda,

les serres de Puig Neulós,

les del Mont i Rocacorba.

La plana de l'Empordà

mai ha dut millor corona,

corona de raigs de llum

trenats amb lliris i roses;

semblava un pago real

obrint sa florida roda.

Mon fil era d'or,

d'argent la filosa;

los boscos veïns

m'han pres per l'aurora.

 


Com lo fil era daurat,

les madeixes eren rosses,

hermosos cabells del sol

encastats de boira en boira.

De les Estunes al fons

lo teixien quatre aloges;

llur teler és de cristall,

de vori la llançadora.

Veus aquí el vel que han teixit

tot exprés per una boda.

Mon fil era d'or,

d'argent la filosa;

los boscos veïns

m'han pres per l'aurora.