I per acabar aquestes ratlles vull dir que si...


Municipi:Barcelona
Comarca:Barcelonès

testing image

I per acabar aquestes ratlles vull dir que si, com a dona, la Meller era un ull de poll, com a cupletista fou molt bona. La millor de totes, aleshores, llevat de la Fornarina. A la seva època del teatre Arnau fou l'encarnació del cupletisme auténtic. Quan després, essent ja famosa, van venir «El relicario», «Mimosa», «La violetera», i «La modistilla», allò ja fou carrincloneria pura, administrada, per acabar-ho d'adobar, amb veu de nas, i amb una suficiència antipàtica i pedant francament insuportable. El seu art va perdre aleshores la gràcia. De natural com era es va tornar d'una artificiositat absoluta. La Meller dels darrers temps no fou altra cosa que un succedani atrotinat d'ella mateixa.