Els seus carrers són costeruts...


Obra:Camins i ombres (p. 74)
Comarca:Bages

testing image

Els seus carrers són costeruts, estrets, de sol empedrat. Les cases, altes, d'interior fosc i escaletes angostes. La plaça del «Bo-Bo» —aquest és el nom del ball típic del país, que se celebra pel gener, per Sant Sebastià— és caracterís­tica, una quinta essència del poble, amb els seus porxos baixos, penombrosos, i les voltes revingudes i camuses. Domina la tonalitat grisa.

Enganxada al cinema «Ideal», hi ha la sala de festes «La Agrupación». Arriben de dintre grinyols i sorolls musicals. Hi trec el cap: l'orquestra local assaja, a la gran sala buida. Manegen els instruments amb entusiasme, perduda la mirada. Al carrer, un grup de nens juga. Porten un casc blau, que diu «ONU», i es­pases de fusta.