Los capitells de Sant Benet de Bages


Comarca:Bages

El monestir de Sant Benet fou fundat entre els anys 950 i 960 pel noble Sala. Fins el 1348, el monestir, que gaudia de bones rendes, va viure els seus anys de plenitud. Emperò, la pesta va deixar-lo amb només dos monjos. Començà un període de decadència que es va resoldre el 1593, quan l'abadia va unir-se amb el Monestir de Montserrat. S'hi instal·là un col·legi, en què s'ensenyaven ciències eclesiàstiques, llengües i poesia. L'activitat docent s'allargà fins al 1671. El 1820 es publicà la Constitució que abolia l'Ordre Benedictina. El 1835, els monjos abandonaren definitivament el monestir, que fou adquirit el 1907 per Elisa Carbó Ferrer, mare de Ramon Casas, qui va començar la tasca de restauració del monument. Hi podem llegir el poema de Ramon Bassegoda (La Bisbal d'Empordà, 1856-Barcelona, 1920) dedicat als capitells del monestir. També els dos fragments de Josep Pla que narren diverses anècdotes de Ramon Casas i els seus amics lligats amb l'indret. Finalment, Maria-Lourdes Soler a
testing image

Los capitells de Sant Benet de Bages

Ha volgut fer-se monjo al sigle deu
i a Sant Benet de Bages professava,
quan matines al chor de cantar acaba
amb l'aixada se'l troba ja al conreu.

Petrificat lo sigle monjo es veu
al claustre auster, quan de cacera anava,
llurs falconers davant, o quan guiava
genets a la creuada i gent de peu;

lo clergue revestit; reis i barons
enfonsant al corser llargs esperons,
àngels pregant, mig dosos los ulls bells...

Heu-se aquí tot un sigle que s'enterra,
l'esma perduda pels aücs de guerra,
arraulit a l'àbac dels capitells.