A les darreries del segle passat...


Indret:Casanoves
Municipi:Illa
Comarca:Rosselló

testing image

A les darreries del segle passat [...] no s'era encara perduda la costuma d'anar a l'espera dels reis. I, a fi d'acollir-los, hom parava una taula amb tot de rosquilles al pont de la ribera. Els reis venien de la part de Casanoves i no pas d'Orient, cosa ben raonada, a despit de l'antiga relació, perquè de fer altrament haurien girat el cap a l'estela. A més d'això, i encara que ningú no sospités el misteri, una pintura al fresc i mig esborrada els representava agenollats en aquella església convertida en pallera. Portaven damunt de les arrugues del front una corona en forma de mitra, i mentre oferien els presents mostraven els blancs dels ulls per manifestar la fe que els movia. Cada any, i a la mateixa hora, se destacaven de la crosta de la paret i anaven de camí amb les cavalcadures.