Llepolis i joguines


Lloc: Palma
Editorial: Impremta Alcover
Any: 1946

No hi ha indrets de l'obra