Porta Daurada

Coordenades: 41.380741, 1.082518

És la porta que obre el segon recinte clos del monestir.Va ser construïda cap a la fi del segle XV, durant els aba-diats de Miquel Delgado (1458-78) i Joan Payo Coello (1480-98), que forenalhora presidents de la Generalitat. El portal està protegit per un gran mata-cà, sota el qual hi ha les armes de Catalunya-Aragó, dels Trastàmara i deSicília. De mida més petita, hi ha també els escuts dels dos abats i el de Poblet.Són remarcables les mènsules esculpides a l'arrencada dels arcs. La finestraconopial va ser traslladada l'any 1961 procedent de la Porta Reial. El nom dePorta Daurada prové del fet que, abans d'una visita del rei Felip II, el 1564,van ser daurades les planxes de ferro que reforçaven les portes. Al seu davant,hi podem llegir un fragment en prosa de Josep Pla (Palafrugell, 1897 - Llofriu,1981) i un breu poema de Tomàs Garcés (Barcelona, 1901-1993).