Castell

Comarca:Rosselló
Coordenades: 42.706873, 3.008644

El castell de Canet està documentat del 1017 ençà (Villa Kanedo), amb les formes CanetumCastellum de CanedCannedCaned... La família Canet s'inicia amb els fills de Goltregot, possessor del castell de Canet a mitjan segle XI. Se succeeixen sis generacions de la mateixa família. En el moment de maxim esplendor, Canet havia canviat de mans, a través d'una branca lateral de la família: el vescomtat passà al nebot de Ramon V, Pere II de Fenollet, qui uní al de Canet el vescomtat d'Illa. Els dominis dels Canet-Fenollet eren força amplis: per la banda dels Canet, les senyories de Canet, Sant Miquel de Forques, Santa Maria la Mar, Mossellons, Vilarnau d'Amunt i d'Avall, Vilallonga de la Salanca, Alenyà, Salelles, Sant Nazari de Solsà, Tesà, Boaçà i Torrelles. Després del 1321, el tercer vescomte de Canet i segon d'Illa, Pere de Fenollet, afegí als seus dominis Sant Feliu d'Amunt i d'Avall i els castells de Corbera i de Llupià. Fou, precisament per aqusta època que el rei Pere el Cerimoniós hi féu estada per acabar amb l'enfrontament amb en Jaume III  de Mallorca que s'havia fet fort en terrs rosselloneses. És per això que, en algun punt del que resta del la fortificació, podem servir-nos com a lectura d'un fragment de la Crònica que es refereix a una aturada prop del castell.