Portal de Quart

Municipi:València
Comarca:València
Coordenades: 39.475808, -0.384141

La Porta de Quart o Torres de Quart, construïda entre 1441 i 1460 per entre altres, Pere Bonfill i formava part de la muralla medieval  que envoltava la ciutat. El nom li prové del fet que es troba en el camí que des del centre de la ciutat conduïa cap Quart de Poblet i era l'accés ponentí a la ciutat, dels que provenien de l'oest i de Castella. A partir del 1626  i fins al segle XVIII es va allotjar al seu interior la presó de dones. La porta serví per defensar la ciutat en diversos episodis bèl·lics, com ara la Guerra de successió, la del Francès i les revolucions cantonals.   En els seus grossos murs encara es poden observar les empremtes dels impactes provocats per les canonades. En ser-hi al davant o sota el pas de la porta podem servir-nos com a lectura de dos fragments del dietari de Pere Joan Porcar arran de la visita de Felip III a València; d'un fragment del poema que Constantí Llombart dedicà a les torres de Quart; un passatge d'Arròs i tartana, de Vicent Blasco Ibáñez en què Juanito, fill de la senyora Manuela, la protagonista, vaga desesperat pels carrers després de descobrir l'adulteri la mare idolatrada i, finalment, la crónica del temps de postguerra amb els fets que observà Vicent Andrés Estellés per aquests entorns.