Miramar

Municipi:Valldemossa
Comarca:Mallorca
Coordenades: 39.739160, 2.617598

El 1276, el rei Jaume II de Mallorca va fundar a Miramar, a petició de Ramon Llull, un monestir per a acollir un col·legi de missioners dedicat a l'ensenyament de l'àrab i altres llengües orientals. Precisament, el 1273, Llull que ja s'havia retirat una temporada a Randa per fer-hi vida contemplativa, passà gairebé tres anys a Miramar, dedicant-se a ensenyar dotze frares i a escriure algunes de les seves obres. El 1457, s'hi va fundar la primera impremta de Mallorca, i va ser aquí on es va imprimir el primer llibre publicat a l'illa. El 1872, l'Arxiduc Lluís Salvador d'Àustria la va comprar, enamorat dels paisatges d'aquesta zona de la costa mallorquina. Va escriure a Die Balearen: "sens dubte, cap altre lloc de la terra pot dur amb més propietat el nom de Miramar". En morir  va deixar la propietat de Miramar (excepte s'Estaca, que passà a la seva amant oficial Catalina Homar), al seu secretari mallorquí, n'Antoni Vives; els seus descendents hi segueixen vivint. S'hi pot visitar un museu on hi ha alguns objectes, documents i obres d'art relacionats amb el món de Ramon Llull i l'Arxiduc.

Les lectures que seran múltiples i diverses les podem fer en diversos llocs. Primer, a l'alzinar de l'entrada podem servir-nos de quatre fragments de La dama de les boires, de Gabriel Janer i Manila; segon, a la casa museu en el lloc que es conserva l'antic sòl del monestir será pertinent llegir  dues estrofes de "Lo cant de Ramon", de Ramon Llull; davant la imatge de la Mare de Déu de la Guarda que fou deixada per l'emperadriu Sissí en a visita que féu a Miramar convidada pel seu cosí Lluís Salvador, llegirem: un text d'aquest en què relata la visita de Mossèn Jacint Verdaguer, la primera i la tercera seccions del poema de Llorenç Riber dedicat a la imatge de la Mare de Déu, com també un de l'August Bover, juntament amb un sobre Miramar també de Riber; a la capella pertocarà servir-se d'un fragment de Vida coetània, de Ramon Llull i del text en què l'Arxiduc descriu com va reconstruir l'ermita; davant el claustre gòtic, salvat per Pere d'Alcàntara Penya, procedents del convent de Santa Margalida de Palma, a banda  textos de Llull, llegirem un fragment del poema que Penya va fer per elogiar la recuperació de Miramar amb un diàleg entre el Sen Perins, vell pagès, i la rodada de missatges joves d'una possessió, a més d'algunes Perles del  Llibre d'Amic i Amat", de Jacint Verdaguer, que hi féu estada el desembre de 1894, i d'un poema de Maria Verger i Ventayol; en els miradors de S'Arxiduc i de la Ferradura ens servirem de dos poemes de Miquel dels Sants Oliver el primer escrit per a la Festa poètica que l'Arxiduc d´Àustria Lluís Salvador va celebrar a Miramar arran del sisè centenari de la fundació de Miramar per Ramon Llull. I, finalment, en les coves de Ponent o de Ramon Llull, si pot ser a l'hora de la posta de sol, amb unes magnifiques panoràmiques cap a mar però també al cimal on hi ha les ruïnes de la primitiva ermita de Llull, llegirem un poema de Jaume Pomar.