Son Torrella

Comarca:Mallorca
Coordenades: 39.677085, 2.762003

Son Torrella és una possessió lligada des de la conquesta a la família dels Torrella. El 1670 va ser adquirida per Francesc Cotoner i d'Olesa que també comprar l'aigua de la font de Coanegra. Els Cotoner ampliaren la propietat incorporant-hi diverses possessions properes (Son Boadella, part de S'Arboçar, Son Oliver, Son Far...) i donaren la forma actual a la casa. A principis de 1930 les cases i unes 50 quarterades varen ser comprades pel capità anglès retirat Alan Hillgarth, cònsol del Regne Unit a les Balears durant la Guerra Civil de 1936-1939. Un text de Gabriel Fuster i Mayans, Gafim, ens servirà de lectura per evidenciar que Son Torruella és de les poques possessions de les moltes que voltaven Palma que sa salvat de ser convertida en el nom d'un barri o d'una zona industrial. També escau llegir-hi un fragment de Reis del món, de Sebastià Alzamora, evocant l'estada que en la possessió hi féu Winston Churchill.