Hostals

Municipi:Algaida
Comarca:Mallorca
Coordenades: 39.567387, 2.896573

Fou durant els segles XIX i XX quan el municipi d'Algaida experimentà una transformació més profunda, tant en l'aspecte demogràfic com econòmic, polític, social, urbanístic, etc. Al XIX l'agricultura encara mantenia el predomini econòmic, tot i que despuntaven altres activitats menestrals: moliners, fusters, ferrers, etc.; petites indústries de transformació: olleries, producció d'aiguardent, etc. o activitats del sector terciari com els hostals o posades públiques al voltant de la carretera de Manacor. El 1897, també hi arribà el ferrocarril del ramal que anava fins a Felanitx. Precisament en algun dels hostals que, modernitzats, encara conserven l'aspecte de fa cent anys podem llegir un text Gabriel Fuster Mayans, Gafim, que ens en retorna l'ambient.