Cafeteria Twist

Municipi:Manacor
Comarca:Mallorca
Coordenades: 39.539932, 3.332319

Aquesta cafeteria emplaçada arran del port que acull la desembocadura dels torrents na Llabrona i ses Talaioles, freqüentada per Gabriel Galmés, és on hi situa un passatge d'Una cara manllevada, que hi podem llegir.