Església de Santa Magdalena

Municipi:Palma
Comarca:Mallorca
Coordenades: 39.574038, 2.648107

El convent de Santa Magdalena  data de principi del segle XIV quan s'hi instal·laren les monges de la Penitència de Santa Maria Magdalena. És d'estil gòtic amb transformacions posteriors (principi de segle XIV), mentre que l'església és de mitjan segle XVIII i d'estil barroc. L'element més destacable d'aquest temple és el panteó de Santa Catalina Thomàs (Valldemossa, 1533-Palma, 1574). El cos incorrupte de Santa Catalina està dipositat en una urna d'argent i vidre, que està situada en un absis al fons d'un recinte de planta quadrangular emmarcat per vuit grans columns corínties. El sepulcre de la beata (canonitzada el 1929), d'estil neoclassic i enllestit el 1815 fou patrocinat pel cardenal Despuig. Les restes del qual, d'ençà 1993, També reposen en el temple. Davant del sepulchre podem llegir les tres pregàries que Maria Antònia Salvà escriví a la santa.