Plaça del Vi

Municipi:Girona
Comarca:Gironès
Coordenades: 41.983182, 2.824662

La plaça del Vi és allargassada de forma rectangular i hi confluïen els antics camins de Barcelona i Sant Feliu de Guíxols. Són remarcables els porxos amb arcs de mig punt que ocupen les dues bandes del conjunt. El nom sembla que ja era conegut l'any 1584, però que abans s'havia dit plaça de les Albergueries. D'entre els edificis nobles que la constitueixen destaquem: el de l'Ajuntament, que ha sofert moltes transformacions; la casa Carles, antic palau de la Generalitat en els segles XVI  XVIII, que fa cantonada amb el carrer de Ciutadans en la qual hi ha una figura que s'ha volgut associar a un recaptador d'impostos convertit en dimoni de pedra, i la casa Barceló restaurada el 1929, en les arcades de la qual hi ha el relleu de pedra del segle XV amb els caps de Germà, Paulí, Just i Scici, que la tradició té com a picapedres i són considerats els Quatre Sants Màrtirs de Girona, les relíquies dels quals es veneren a la catedral. En els diferents punts de la plaça podem distribuir una sèrie de lectures que hi fan referència: primer, el text de Joaquim Ruyra en què convereteix la plaça en el centre de tot el seu univers infantil-juvenil, ple d'observacions i valoracions; segon: un fragment de Girona, un llibre de records, de Josep Pla en què valora la geomorfologia gairebé humana dels arcs; tercer, un fragment d'All i salobre, de Josep Maria de Sagarra en què l'ambient de la Girona en Fires és associada simbòlicament als poders seductors del vi; acabarem amb dos poemes, un de Carles Fages de Climent, canta la bellesa i la plasticitat domèstica de totes les voltes de Girona i, l'altre de Joan Perucho fixa la nostàlgia d'una Girona que s'ha esvanit amb el pas del temps.