Estació Internacional

Municipi:Portbou
Comarca:Alt Empordà
Coordenades: 42.424738, 3.158158

Aquesta estació construïda el 1929 substituí la primitiva inaugurada el 1878. En destaca la gran marquesina de ferro i vidre que cobreix les andanes, obre dels tallers de Joan Torras i Guardiola, que era conegut com l'Eiffel català. Situats a l'interior de l'estació podem servir-nos com a lectura de tres fragments de La meitat de l'ànima, de Carme Riera; dos de La Casa Gran, de Maria Mercè Roca i, finalment,  un de Nocturn de Portbou, de Jaume Benavente, que troben en aquesta estació el motiu de la trama de la història que s'hi narra.