Ajuntament

Municipi:Lladó
Comarca:Alt Empordà
Coordenades: 42.247789, 2.813092

La canònica agustiniana de Santa Maria de Lladó va ser fundada l'any 1089. Un segle després es va construir l'església i al llarg dels segles XIII i XIV el monestir va anar ampliant les seves possessions i va acollir les despulles de sant Lambert, fet que va originar un augment del pelegrinatge. El monestir va entrar en decadència al segle XV fins a la seva secularització l'any 1592. L'església va passar a tenir la condició de col·legiata fins que la comunitat va extingir-se l'any 1851.

A més de l'església, s'ha conservat la casa prioral, part de l'antic claustre i altres dependències monacals, una de les quals és la sala capitular, que antigament era l'església de Sant Joan.  Actualment el conjunt allotja diferents dependències de l'ajuntament.

Cada any, a Lladó, s'hi fa la trobada de tots els que tenen el nom del poble com a llinatge. Precisament la tradició i fama d'aquesta trobada va facilitar a Sergi Pàmies (París, 1960) el tema per escriure un conte, en què el lledó, el fruit del lledoner, és subtituït pel noguer, fragments del qual podem llegir en qualsevol punt del conjunt monumental.