Son Fortuny

Municipi:Andratx
Comarca:Mallorca
Coordenades: 39.552955, 2.440284

Aquesta antiga possessió fou coneguda en temps de la dominació musulmana com Biniorella. La torre de defensa ja existia a final del segle XV, juntament amb les de les possessions de Son Mas, Son Jofre i, probablement, la de Son Esteve. Però la torre de Son Fortuny és més antiga i presenta un altre tipus de planta, mentre que la de Son Mas i Son Esteve són de planta quadrada de 6 x 6 m (la de Son Jofre no s'ha conservat) la de Biniorella és bastant més gran i de planta rectangular, 9,5 x7 m.

La importància que prengué la possessió el segle XVII va fer que l'any 1682, els Fortuny emprengueren unes grans reformes a les cases segons el gust de l'època. És d'aquest moment que data l'estructura i configuració actual del conjunt. Les cases es decoraren amb tapissos i mobles de luxe, es va fer una nova capella dedicada a Santa Anna i una gran tafona nova. Sobre el portal forà es col·locà l'escut dels Fortuny i la torre adquirí l'aspecte de les fortificacions de l'època, amb un cordó a la part superior i amb un arsenal important.

No va ser fins a principis del segle XX que Son Fortuny tornà a ser reformada i modernitzada. A la façana principal s'afegí una galeria de 47 metres de longitud, amb altes pilastres i una balustrada de marès. A l'interior de la clastra es modificà l'escala i la galeria d'accés a les sales nobles amb el mateix estil que la balustrada exterior. També es reformà la façana interior de la clastra en un estil regionalista i es modernitzà la tafona nova i s'instal·là un molí fariner i una serradora moguts a vapor. Finalment, l'any 1924 Son Fortuny va ser adquirida per Josep Trujillo Pizà, repadrí dels actuals propietaris, que la va comprar per 450.000 pessetes, gràcies a la fortuna que havia fet a Puerto Rico.

Va ser en la possessió de Son Fortuny que Porcel pensà en ambientar la de Son Matamala de ficció a Olympia a mitja nit. És per això que a la clastra, en l'interior de la planta noble o en el que queda de la tòfona nova podem llegir diferents fragments de la novel·la citada.