Carrer de la França Xica (Poble Sec)

Municipi:Barcelona
Comarca:Barcelonès
Coordenades: 41.372268, 2.158599

El Poble-sec va ser, de fet, el primer eixample de Barcelona, anterior al projectat per Ildefons Cerdà. Les muralles de Barcelona van ser enderrocades el 1854 i el pla de l'Eixample va ser aprovat cinc anys més tard, però els propietaris van trigar encara uns quants anys a edificar, per les reticències contra el projecte de Cerdà. Els terrenys situats a la banda més propera al mar de la falda de la muntanya de Montjuïc no quedaven inclosos en el pla de l'Eixample ni estaven, per tant, subjectes a limitacions urbanístiques. Els propietaris van començar a parcel·lar-los segons les seves conveniències, a partir del 1858, i a edificar senzilles cases per a obrers. Van néixer així els barris de la França Xica, Santa Madrona i les Hortes de Sant Bertran, després agrupats sota el nom genèric de Poble-sec. Situats als jardins que ocupen un eixamplament del carrer podem llegir un fragment de Jaume Passarell que descriu el barri que ell va conèixer a la segona dècada del segle XX.