Obra lírica

Edicions 62 - 1982 - Barcelona

Ah noble senyora, de valor coronada...

Autor: Gilabert de Pròixita i de Centelles

¡Ah noble senyora, de valor coronada

que us feu lloar per tota la gent del món!:

¿perquè us plau mostrar malvolença

envers mi que sóc de la vostra mainada?

Desesperat en la vostra esperança,

em feu acabar la vida amb gran tristor.

Vós i desig

m'oprimiu: l'un em combat i l'altre em lliga.

¡Ah, que poc serveix demanar pietat

al cor altiu, quan es desvia l'amor!