Luz y vida

- 0 -

Els soldats passen

Autor: Bartomeu Rosselló - Pòrcel

Els soldats passen

 

P'es carrer de Santa Creu

estan passant es soldats,

i tots ells van ben armats

amb escopetes arreu.

 

A davant de tot hi van

ses trompetes i es tambors,

i de gala porta es ros

es gastador de davant.

 

Molta gent està mirant

quan passen es soldadets

ses dones diuen: ¡Pobrets!

com deuen estar suant.

 

Sempre dolents es atlots

d'una canya han fet fusell,

i han posat an es capell

ses plomes de s'endiot.

 

Es veis amb molta atenció

estan mirant es soldats,

¡recorden dies passats!

¡recorden un temps millor!

 

És que veis no són encara

que un poquet ben vestits van

que se diu que rics estan

i d'homos de pes fan cara.

 

Passen el temps discutint

si dia quinze es soldats,

d'aquí se'n seran anats

o si partiran es vint.

 

Passa ara s'artilleria

amb aquells canons tan grans

¡Jesús! diuen es infants;

si tiràs, què passaria.

 

Sa banda es posa a tocar

passen es soldats darrers

i com que ja no en sé més

aquí m'hauré d'aturar.