Epistolari del Renaixement 2

Albatros - 1978 - València

Molins de Rei, 4 de gener de 1534

Autor: Estefania de Requesens i Roís de Liori

Molins de Rei, 4 de gener de 1534

 

Perquè vostra senyoria no ens tinga tanta enveja de les festes que havem tingudes, li daré compte de la manera que les havem passades nosaltres. Partírem de Monsó lo dia que jo escriguí a vostra senyoria, i arribàrem a Montserrat lo dissabte abans de Nadal amb compte d'enviar per Lluïset i d'estar allí fins passades les quatre festes. I així, enviàrem lo diumenge totes les bèsties, i lo dilluns de matí rebé don Juan, mon senyor, una lletra de l'emperador amb què li manava partís en la mateixa hora per a Barcelona per negociar amb la vintiquatrena, que s'adherissen amb lo que los tres braços havien determinat. I així, li hagueren de prestar bèsties de la casa, i amb elles se partí en la ma­teixa hora i arribà a Barcelona lo mateix dia. I fóra tornat allí, sinó que juntament amb la lletra de Sa Majestat ne rebé altra de la mar­quesa de Cenete que li feia a saber com venia a tenir les festes a Barcelona, i era anada la lletra a Monsó i tornada allí, de manera que aquell dia era arribada a Barcelona i abans que don Juan, mon senyor. I així, fou forçat que jo partís l'endemà, que aquell dia no tinguí bèsties, i arribí a Barcelona, a on trobí la casa ben plena d'hostes. I encara que eren persones amb què rebíem mercè, per pendre'ns amb descuit nos han dat prou treball. Estiguérem allí fins al dia dels Innocents, i aprés vinguérem nosaltres ací amb ells. Jo m'avancí de matí per veure com estava la casa, que ja era vengut primer mossèn Capeller per a parar i aparellar tot lo menester, i, com no trobàrem les claus, haguérem a despanyar tots los còfrens.