El Virgo de Vicenteta

El Temps - 1971 - València

Alcalde: Digues Pasqualo, ¿i tu creus...

Autor: Josep Bernat Baldoví

Alcalde:  Digues Pasqualo, ¿i tu creus

que buscava ous de gallina?

Pasqualo:        Ella m'ho ha dit aixina,

però em pense que els meus;

perquè no l'ha vist, sinyor,

escarbar palla ni rames,

ni buscar més ponedor

que este que tinc entre cames.


 

(Tira mà a la cistella.)

 

Vicenteta:        Bé saps que n'he trobat u

en lo jaç a on dorm el gos.

 

Pasqualo:        Lo que jo et puc dir a tu,

que els que has encontrat són dos.

 

Alcalde:          Deixa els ous en lo corral

i acaba lo que mos dies,

que ja es cansa el Tribunal

de tantes punyeteries.