Dins La Veu de Montserrat

- 1885 -

Als martres del Bruc

Autor: Miquel Victorià Amer i Omar

Als martres del Bruc

Martres del Bruc, deixau la vostra estada
On feis ja temps la funeral dormida,
Que avui la pàtria catalana us crida
Per coronar-vos en la vostra diada.

Aixecau-vos adés los d'Igualada,
De Manresa y Piera, gent ardida
Que aquí vàreu donar la vostra vida
Per lo llorer de la immortal jornada.

Per la justícia del bon Deu lluitareu,
La llibertat de nostra terra i l'honra...
I la glòria dels forts així alcançàreu.

Una altra llibertat vui ens deshonra
Sens fe, sens caritat, sens esperança...
Martres del Bruc, feim recular-la a França!