17/4/2023

Inauguració de la ruta literària a Argentona

1

El diumenge 16 de gener va quedar inaugurada la ruta literària d'Argentona, fruit de la col·laboració del grup de recerca Textos Literaris Contemporanis de la UVic-UCC (TEXLICO) amb l'Ajuntament del municipi. Sota la batuta de Llorenç Soldevila, professor emèrit de la UVic-UCC, el grup de recerca ha format aquest itinerari de vint-i-cinc indrets literaris, que han quedat senyalitzats amb plaques informatives. A través de les plaques, els visitants poden ampliar la informació sobre el lloc i els textos mitjançant un codi QR que els adreça directament a la informació corresponent en el portal endrets.cat.

A més d'això, s'ha publicat un tríptic divulgatiu amb el mapa per seguir la ruta i també un llibret en el qual apareixen els textos i la informació sobre els llocs, tot plegat il·lustrat amb fotografies actuals i antigues, quan escau. El conjunt de textos escollits pel professor Soldevila conté testimonis de diferents èpoques i estils, ja que inclou escriptors com Verdaguer, Dolors Monserdà, Eugeni d'Ors o J. M. Espinàs, com a reflex de la vida cultural i intel·lectual de la vila.